Disclaimer

Disclaimer Spot WebDesign

Identiteit onderneming: Spot WebDesign geregistreerd in de kamer van koophandel te ‘s-Hertogenbosch onder nummer: 66299985

In deze disclaimer leest u onder welk voorbehoud de informatie op onze website spotwebdesign.nl aan u wordt gepresenteerd.

IE-rechten

U kunt kosteloos gebruik maken van de informatie te vinden op onze website: spotwebdesign.nl zolang de content zoals teksten, afbeeldingen e.d. niet kopieert, verspreidt of op een vergelijkbare manier misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder schriftelijke en ondertekende toestemming vanuit Spot WebDesign is het niet toegestaan content en/of andere materialen te vinden op de website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Spot WebDesign.

Juistheid

Wij streven naar een zorgvuldige weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen, alle statische en door formulieren gegenereerde prijzen op de website kunnen fouten weergeven als gevolg van spel- en/of typfouten. Alle prijzen op spotwebdesign.nl zijn richtprijzen en zijn nooit aanleiding voor het sluiten van een overeenkomst. De aanbod, aanvaarding, wil en verklaring gebeurt altijd per email, telefonisch of fysiek (in papieren vorm).
Alle content op onze website wordt zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid aangeboden. Wij behouden ons het recht om content te wijzigen, verwijderen of te verplaatsen zonder enige mededeling. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige schade die zijn ontstaan naar aanleiding van de content op onze website of pagina’s buiten spotwebdesign.nl waarnaar wordt verwezen.

Er kunnen geen rechten worden ontleent aan spel- of typfouten in deze disclaimer. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.

Is er iets niet helemaal duidelijk? Neem vrijblijvend contact met ons op voor eventuele vragen of opmerking!

Vrijblijvend kennismaken?